ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลบันนังสตา อยู่ห่างจากตัวเมืองยะลา 39 กิโลเมตร บนถนนสายยะลา – เบตง ก่อตั้งเมื่อววันที่ 22 ตุลาคม 2522 บนเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง และขยายเป็นโรงพยาบาล 30 เตียง ในปี 2542 และในปี 2554 เปิดตึกผู้ป่วย 2 ชั้น ผู้ป่วยในชาย และผู้ป่วยในหญิง โดยมีผู้บริหารโรงพยาบาลมาแล้ว 16 ท่าน และผู้อำนวยการคนปัจจุบัน คือ นพ.วิกฤตนรากรณ์ คงแดง

ที่อยู่ของโรงพยาบาล

302 ถนน สุขยางค์ ตำบล บันนังสตา อำเภอ บันนังสตา ยะลา 95130

สัญลักษณ์ประจำโรงพยาบาล

ใช้สัญลักษณ์สีส้ม แสดงถึงความสดใสโดดเด่นทันสมัยของโรงพยาบาลบันนังสตา และเปี่ยมด้วยความรักความเอื้ออาทรระหว่างเจ้าหน้าที่และคนไข้ด้วยสัญลักษณ์ตัว b รูปหัวใจ

ใช้สัญลักษณ์สีม่วง แทนความสุขุม มั่นคง เยือกเย็นและผูกพันกันในโรงพยาบาลบันนังสตาด้วยหางตัว n ที่ยาวคล้องเกี่ยวกับ h ซึ่่งแปลว่า โรงพยาบาล

ใช้สัญลักษณ์สีเขียว แทนสีโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขที่มีความสดชื่น แจ่มใส

โรงพยาบาลบันนังสตา

แบบประเมินความพึงพอใจ
บริการอื่น ๆ
ติดต่อเรา

302 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130
โทร : 073-289142  |  Fax : 073-289052
อีเมล : bnhnangta@gmail.com

แผนที่