นายแพทย์วิกฤตนรากรณ์ คงแดง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบันนังสตา
วิสัยทัศน์ (VISION) : ชาวบันนังสตาสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพทันสมัยด้วยเทคโนโลยี

ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลบันนังสตา

แบบประเมินความพึงพอใจ
บริการอื่น ๆ
ติดต่อเรา

302 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130
โทร : 073-289142  |  Fax : 073-289052
อีเมล : bnhnangta@gmail.com

แผนที่