รายงานการลงเวลางานวันที่ 12 มี.ค. 2567

ทั้งหมด คน
ราชการ คน
ลา คน
เช้า คน
บ่าย คน
ดึก คน

โรงพยาบาลบันนังสตา

แบบประเมินความพึงพอใจ
บริการอื่น ๆ
ติดต่อเรา

302 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130
โทร : 073-289142  |  Fax : 073-289052
อีเมล : bnhnangta@gmail.com

แผนที่